Projektai
Žymmedis
Paliaubos kare tarp aplankų ir žymių.
EN  RU  LT
Aplankai
Failų medis – pažįstamas, paprasta klasikinė sąsaja, apsiginantis čempionas, objetkinės analogijos triumfas.

Tai taipogi pateikia galimybę sukurti begalinę betvarkę, kuri pasireiškia kaip gausybė dubliotų ar pamestų failų, ir tuščiu ar pasenusių aplankų labirintais.
Struktūroje gali būti įtraukiami panašūs į metaduomenis lygiai, bet tiesioginio ryšio su metaduomenimis nėra. Ir yra didžiulė erdvė klaidoms.
Žymės
Hipsteriškas naujokas, metaduomenys tinka tikslesnei, bet apgalvotai paieškai.

Įprastos problemos: tonos nestruktūrizuotų rezultatų, žmogaus nesugebėjimas kruopščiai laikyti didelį kiekį failų indekso jų netobulose  smegenyse ir poreikis spausdinti..
Dabartiniai būdai integruoti paiešką ir medžio struktūras neištverčiamai dvokia lipia juostą.
Jieškant  nuotrauką , nufotografuota 2011  metais,  Rusijoję Maskvoję.
Tai yra žymmedinio sąsajos pavysdis. Žymmedis surušioja žymes į aiškia struktūra – ja lengvai galima modifikuoti, pertempiant vieną iš sluoksnių viršun ar apačion.

Sistema yra pateikiama su didele klasių ir žymių biblioteka. Be to, vartotojas gali kurti savas.

Pateiktame sąsajos pavyzdyje, yra galimybė atverti daugybę langų su skirtingomis struktūromis. Perkeliant failą į skirtingos struktūros langą, prisidės (prisirašys) žyma (ir paklaus, jei yra prieštaravimų). Išsaugojant failą atitinkamoje vietoje, taip pat reiškia jo pažymėjimą (žymos priskyrimą).
— Taaip, aš nufotografavau tą merginą (koks buvo jos vardas?) 2011 metais... Maskvoje berods.

Iškelia ir išrūšiuoja pagal siūlomus sluoksnius: grafika, metai, šalis ir miestas, įvedant žodžius: „Nuotrauka“, „2011“, „Rusija“, „Maskva“.— Hmm, ne. Gal tai buvo Pskove?

Atsikelia į Miesto sluoksnį ir atidaro aplanką Pskov. (Taip pat jis gali išmesti sluoksnį Miestas, norint pamatyti visus miestus, pertempiant ji į paieškos formą).

— Ok, ne čia. Bet tai buvo Pskove, tikrai. Tai, gal tai buvo ne 2011? Gerai, patikrinkim 2010 gegužę.

Tempia Mestų sluoksnį (jo failų atranka nesikeičia). Eina prie to sluoksnio ir atidaro „2010“. Pagaliau randa reikalingą nuotrauką
— Štaai ji. Marija. Jos vardas yra Marija.

Prideda failui nauja žymę :-)

Šis principas gali būti naudojamas daugeliu atvejų, įskaitant naršymą, navigaciją ar paiešką.
Žymmedis gali išlaikyti į vietą talpinimo jausma, sumažinant vartotojo riziką pasimesti savo sukurtų aplankų labirinte.
 
 
© Stasys Čhepulis, 2011
chepulis@chepulis.com